Kurumsal

DİLMAÇLAR ELEKTRİK  yurtiçi ve yurt dışında kalitesine güvenilen saygın ve lider bir mühendislik, tasarım ve imalat şirketi olmayı vizyon olarak benimsemiştir.

Türkiye’nin kalkınması ve uluslararası saygınlığının arttırılmasında etkin bir rol onamayı misyon haline getirmiştir. Bu misyon doğrultusunda tüm faaliyetlerinde;

  • Toplam kalite yaklaşımını,
  • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
  • Çevreye duyarlı olmalı, kirliliği önlemeyi,
  • Tehlike ve risk değerlendirmesi yaparak çalışma ortam ve koşullarını iyileştirmeyi,
  • Mühendisliğin temel prensiplerine uymayı,
  • Müşterilerinin, çalışanlarının, tedarikçilerinin, hissedarlarının, ülkemizin ve tüm dünya ülkelerinin ortak mefaatlerini sağlamayı, korumayı, geliştirmeyi kendisine ilke edinmiştir.